Οι αόριστες αντωνυμίες etwas και nichts

 

etwas / nichts

 

Σημασία: Η αντωνυμία etwas φανερώνει αόριστα ένα πράγμα που δεν προσδιορίζεται περαιτέρω. Η αντωνυμία nichts είναι η άρνηση του etwas και σημαίνει "nicht etwas, kein Ding".

 

Λειτουργία: Και οι δύο αντωνυμίες χρησιμοποιούνται είτε ως αντωνυμίες στη θέση ενός ουσιαστικού είτε ως άρθρα - συνήθως πριν από ένα ουσιαστικοποιημένο επίθετο, πιο σπάνια πριν από μία αντωνυμία. Χρησιμοποιούνται μόνο στο ουδέτερο ενικού και είναι άκλιτες σε όλες τις πτώσεις.

 

Παραδείγματα    
Sie ging fort, ohne etwas zu sagen. Ich möchte mir etwas Neues kaufen.
etwas
Hast du etwas von ihm gehört? Nun zu etwas anderem!
Er hat sicher irgendetwas gemerkt. Dein Geschenk war etwas Besonderes.
Wir haben nichts gegessen. Es ist nichts Besonderes geschehen.
nichts
Das geht mich nichts an. Er hat nichts Neues erwähnt.
Sie wissen nichts! Sie hat nichts anderes vor.
αντωνυμία άρθρο  

 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Για να τονιστεί η αοριστία μπορεί η αντωνυμία etwas να συνδεθεί με το "irgend-" (irgendetwas).

 

2. Αν μετά την αντωνυμία etwas ή nichts στέκεται ένα ουσιαστικοποιημένο επίθετο, τότε βρίσκεται στο ουδέτερο ενικού και κλίνεται σύμφωνα με την τρίτη κατηγορία της κλίσης των επιθέτων.

 

Παραδείγματα
Er sucht nach etwas Besonderem.
Das ist nichts Besonderes.