Οι αόριστες αντωνυμίες irgendein- und irgendwelch-

 

irgendeiner, irgendeine, irgendein(e)s

 

Σημασία: Η αντωνυμία irgendeiner φανερώνει αόριστα ένα πρόσωπο ή πράγμα που έχει ήδη αναφερθεί. Σε σύγκριση με την αόριστη αντωνυμία einer δηλώνει το irgendeiner μεγαλύτερη αοριστία.

 

Λειτουργία: Σε αντίθεση με την αντωνυμία einer, που χρησιμοποιείται μόνο ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού, το irgendeiner χρησιμοποιείται και ως αντωνυμία και ως άρθρο.

 

 

Η αντωνυμία irgendeiner, irgendeine, irgendein(e)s κλίνεται ως άρθρο σαν το αόριστο άρθρο, ενώ ως αντωνυμία σαν την αόριστη αντωνυμία einer.

 

 
ενικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
irgendein
irgendeine
irgendein
γενική
irgendeines
irgendeiner
irgendeines
δοτική
irgendeinem
irgendeiner
irgendeinem
αιτιατική
irgendeinen
irgendeine
irgendein

 

 
ενικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
irgendeiner
irgendeine
irgendein(e)s
γενική
irgendeines
irgendeiner
irgendeines
δοτική
irgendeinem
irgendeiner
irgendeinem
αιτιατική
irgendeinen
irgendeine
irgendein(e)s

 

 

 

Παραδείγματα  
Lies bitte ein Gedicht vor! Irgendeins. Ich benutze irgendeine Ausrede.
Kann mir bitte irgendeiner helfen? Hast du irgendeinen Wunsch? Ich erfülle ihn.
Irgendeiner muss es ihm doch sagen! Er wollte dich aus irgendeinem Grund sprechen.
αντωνυμία άρθρο

 


 

 

irgendwelcher, irgendwelche, irgendwelches

 

Σημασία: Η αντωνυμία irgendwelcher φανερώνει στον ενικό ένα αόριστο μικρότερο σύνολο ενός είδους. Στον πληθυντικό φανερώνει ένα αόριστο σύνολο ατόμων ή πραγμάτων ενός είδους. Σε σύγκριση με το welcher δηλώνει το irgenwelcher πιο έντονα την αοριστία.

 

Λειτουργία: Σε αντίθεση με την αντωνυμία welcher που χρησιμοποιείται μόνο ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού το irgendwelcher χρησιμοποιείται και ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού και ως άρθρο.

 

 

Η αντωνυμία irgendwelcher, irgendwelche, irgendwelches κλίνεται όπως η αόριστη αντωνυμία welcher, welche, welches.

 

 
ενικός αριθμός
πληθυντικός αριθμός
 
αρσενικό
θηλυκό
ουδέτερο
ονομαστική
irgendwelcher
irgendwelche
irgendwelches
irgendwelche
γενική
irgendwelches*
irgendwelcher
irgendwelches*
irgendwelcher
δοτική
irgendwelchem
irgendwelcher
irgendwelchem
irgendwelchen
αιτιατική
irgendwelchen
irgendwelche
irgendwelches
irgendwelche

 

* Στη γενικού ενικού αρσενικού και ουδετέρου υπάρχει και ο τύπος jeden. Αυτός ο τύπος χρησιμοποιείται μόνο όταν το ουσιαστικό που ακολουθεί σχηματίζει τη γενική με -s / -es.

 

 

Παραδείγματα    
Ich brauche Käse. Hast du irgendwelchen? μη μετρήσιμο ενικός
Haben Sie irgendwelche dieser Probleme? μετρήσιμο πληθυντικός
αντωνυμία    

 

Παραδείγματα    
Gab es irgendwelchen Ärger? μη μετρήσιμο ενικός
Wenn aus irgendwelchem Grund das Konzert nicht stattfindet, wird das Geld zurückgegeben. μετρήσιμο / αφηρημένο
Haben Sie irgendwelche Fragen? μετρήσιμο πληθυντικός
άρθρο