Η αόριστη αντωνυμία man

 

man

 

Σημασία: Φανερώνει αόριστα ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Η σημασία του μπορεί να περιγραφεί με λέξεις όπως "irgendjemand", "irgendwelche Leute / die Leute".

 

Λειτουργία: Χρησιμοποιείται μόνο ως αντωνυμία στη θέση ενός ουσιαστικού.

 

Η αντωνυμία man λειτουργεί μόνο ως υποκείμενο. Υπάρχει μόνο στην ονομαστική ενικού. Το ρήμα της πρότασης μπαίνει στο τρίτο πρόσωπο ενικού. Στην αιτιατική και τη δοτική χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι τύποι της αόριστης αντωνυμίας einer.

 

 
ενικός αριθμός
ονομαστική
man
γενική
---
δοτική
einem
αιτιατική
einen

 

 

Παραδείγματα
περιγραφή
Man schlug die Tür zu.
irgendjemand
Man denkt heute anders darüber.
die Leute
Wie spricht man das Wort aus?
Man verlangte sein Geld zurück.

 

 

Παρατηρήσεις:

 

1. Όταν το υποκέιμενο μια πρότασης είναι το man και οι προτάσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα, τότε το υποκείμενο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι πάλι το man και όχι η προσωπική αντωνυμία er.

 

Παραδείγματα  
Man muss sich gut vorbereiten. Nur dann hat man gute Chancen.
ΣΩΣΤΟ
Man muss sich gut vorbereiten. Nur dann hat er gute Chancen.
ΛΑΘΟΣ

 

 

Η κτητική αντωνυμία που αναφέρεται στο man είναι το sein.

 

Παράδειγμα
Man hat keine Zeit für seine Kinder.

 

 

2. Η αντωνυμία man μπορεί να ανφέρεται και στο πρώτο ή δεύτερο πρόσωπο ενικού ή πληθυντικού αριθμού.

 

Παραδείγματα
πρόσωπο
περιγραφή
Darf man hier rauchen?
ich / wir
Darf ich / dürfen wir hier rauchen?
Man sieht, das hat alles nichts genützt.
du / ihr
Du siehst / ihr seht, das hat alles nichts genützt.