Πλάγιος λόγος

Εναλλακτικές δομές απόδοσης του πλαγίου λόγου

 

Εκτός από τον πλάγιο λόγο υπάρχουν και άλλες δυνατότητες να μεταφέρει κανείς τα λεγόμενα ενός προσώπου.

 

Εναλλακτικές δομές Παραδείγματα
Modalverben Norbert will gestern mit Angelika ausgegangen sein.
απαρεμφατικές προτάσεις Philip behauptet, gerstern krank gewesen zu sein.
συγκεκριμένες εκφράσεις Nach seinen Worten hat er sie nie wieder gesehen.