Απαρέμφατο

 

Το απαρέμφατο ενός ρήματος είναι ο τύπος που χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε σε ένα ρήμα. Σχηματίζεται με το θέμα του ενεστώτα και την κατάληξη -en ή πιο σπάνια -n.

 

Παραδείγματα
spiel-en
fahr-en
tanz-en
sprech-en
änder-n

 

Παρατήρηση: Η κατάληξη του απαρεμφάτου είναι -n, όταν το θέμα ενός ρήματος λήγει σε -el ή -er και στα ρήματα sein και tun.

 

 

Τα έξι απαρέμφατα

 

Στα γερμανικά υπάρχουν συνολικά έξι απαρέμφατα που διαφοροποιούνται σύμφωνα με το χρόνο και τη φωνή. Ο κλασικός απαρεμφατικός τύπος που χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε σε ένα ρήμα είναι το απαρέμφατο του ενεστώτα ενεργητικής φωνής.

 

Τα έξι απαρέμφατα σχηματίζονται ως εξής:

 

 
φωνή
ενεργητική παθητική Zustandspassiv
χρόνος ενεστώτας θέμα ρήματος + en μετοχή παρακειμένου + werden μετοχή παρακειμένου + sein
παρακείμενος μετοχή παρακειμένου + haben / sein * μετοχή παρακειμένου + worden sein μετοχή παρακειμένου + gewesen sein

 

* Αν το απαρέμφατο σχηματιστεί με haben ή sein εξαρτάται από τον τρόπο σχηματισμού του παρακειμένου με το ένα ρήμα ή το άλλο.

 

 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τα απαρέμφατα των ρημάτων vorbereiten και bleiben. Το ρήμα bleiben δεν έχει παθητική φωνή.

 

Παράδειγμα 1
φωνή
ενεργητική παθητική Zustandspassiv
χρόνος ενεστώτας vorbereiten vorbereitet werden vorbereitet sein
παρακείμενος vorbereitet haben vorbereitet worden sein vorbereitet gewesen sein

 

 

Ρήματα που σχηματίζουν τον παρακείμενο ή τον υπερσυντέλικο με το ρήμα sein, σχηματίζουν και το απαρέμφατο παρακειμένου με sein.

 

Παράδειγμα 2
φωνή
ενεργητική
χρόνος ενεστώτας bleiben
παρακείμενος geblieben sein