Απαρέμφατο

 

Απαρέμφατο χωρίς zu

 

Το απαρέμφατο συνδέεται τις περισσότερες φορές με έναν κλιτό ρηματικό τύπο. Πριν από το απαρέμφατο στέκεται η λέξη zu.

 

Παράδειγμα
Paul hat vor, in Deutschland zu studieren.

 

 

Μόνο συγκεκριμένα ρήματα συνδέονται με ένα απαρέμφατο, στο οποίο δεν προηγείται η λέξη zu. Πρόκειται για τα εξής ρήματα:

 

  Παραδείγματα
τα Modalverben dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen Ich kann nicht tanzen.
ρήματα που παραπέμπουν στις αισθήσεις όπως hören, sehen, fühlen, spüren Ich höre meine Tochter singen.
Ρήματα που δηλώνουν κίνηση gehen, kommen Ich gehe ein Bier trinken.
το ρήμα lassen Ich lasse mein Auto reparieren.
το ρήμα bleiben Ich bleibe sitzen.
το βοηθητικό werden για το σχηματισμό του μέλλοντα Ich werde dich besuchen.
haben μαζί με έναν τοπικό προσδιορισμό και stehen, liegen, hängen u. a. Ich habe mein Auto vor dem Haus stehen.
τα ρήματα finden, schicken, heißen κ.α. Ich schicke dich einkaufen.
το βοηθητικό würden για το σχηματισμό της Konditionalform στον Konjunktiv II Wenn ich Geld hätte, würde ich einen Porsche kaufen.

 

 

Όταν ένα απαρέμφατο συνδέεται με τα ρήματα lernen, lehren και helfen, τότε μπορεί να συνοδεύεται ή και όχι από τη λέξη zu. Όταν το απαρέμφατο συνδέεται με όρους όπως ένα αντικείμενο ή έναν επιρρηματικό προσδιορισμό, τότε συνήθως στέκεται το zu πριν το απαρέμφατο.

 

  Παραδείγματα
lernen Er lernt singen. Er lernt deutsche Lieder zu singen.
helfen Er hilft ihr aufräumen. Er hilft ihr das ganze Zimmer aufzuräumen.
lehren Er lehrte ihn reiten. Er lehrte ihn ein Pferd zu satteln.