Επιφωνήματα

 

Λέξεις όπως οι ακόλουθες ονομάζονται επιφωνήματα.

 

hurra, pfui, uh, pst, miau, autsch, ah, igitt, ach, oje, o la la, hehehe, hm

 

 

Τα επιφωνήματα είναι λέξεις που

 

1. εκφράζουν συναισθήματα όπως για παράδειγμα

 

  Παραδείγματα
χαρά juchhe, jetzt fahren wir!
φόβο uh, wie schrecklich!
χλευασμό ätsch, da hast du 's!
αηδία pfui, eine Kakerlake!
πόνο autsch, das tut weh!
έκπληξη oh, was für ein Wagen!
απόρριψη ach, lass mich in Ruhe!
συμφωνία hm, eine tolle Idee!

 

 

2. εκφράζουν προτροπή όπως για παράδειγμα

 

  Παραδείγματα
για να προσέξει κανείς κάποιον hallo, hört mir jemand zu?
για να κάνει κανείς ησυχία pst, sprich leiser!

 

 

3. μιμούνται ήχους

 

  Παραδείγματα
ανθρώπινους ήχους Haha, lachte er.
ήχους από ζώα kikeriki (κόκορας)
άλλους ήχους Plitsch, platsch! (στο κολυμβητήριο)