Συγκριτικές προτάσεις του μη πραγματικού

CA94

 

Οι συγκριτικές προτάσεις του μη πραγματικού εισάγονται με τους συνδέσμους als ob ή als, σπάνια και με τους συνδέσμους als wenn ή wie wenn.

 

Οι προτάσεις αυτές εκφράζουν μία σύγκριση, η οποία όμως δεν είναι πραγματική.

 

Παραδείγματα
 
σύγκριση
Er sieht so müde aus,
als hätte er gar nicht geschlafen.
Die Straßen waren nass, als ob es geregnet hätte.
Sie verschwendet ihr Geld,
wie wenn se keine finanziellen Probleme hätte.
κύρια πρόταση
δευτερεύουσα πρόταση

 

 

Παρατήρηση:

 

Αν η συγκριτική πρόταση του μη πραγματικού εισάγεται με το σύνδεσμο als, τότε το ρήμα (ο κλιτός ρηματικός τύπος) βρίσκεται στη δεύτερη θέση αμέσως μετά το als.

 

Παραδείγματα
Er sieht so müde aus,
als hätte er gar nicht geschlafen.

 

 

Στην περίπτωση αυτών των συγκριτικών προτάσεων ο Konjunktiv II εκφράζει κάτι το μη πραγματικό. Η σύγκριση που διατυπώνεται δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.

 

 
σύγκριση
 
 
Die Straßen waren nass,
als ob es geregnet hätte.
μη πραγματικό
Konjunktiv II
   
 
 
  es hat nicht geregnet.
πραγματικό
οριστική