Εναντιωμάτικες πρότασεις του μη πραγματικού

 

Οι εναντιωματικές προτάσεις του μη πραγματικού εισάγονται με τους συνδέσμους auch wenn, sebst wenn ή sogar wenn.

 

Όπως οι υποθετικές προτάσεις του μη πραγματικού, έτσι και οι εναντιωματικές προτάσεις δηλώνουν μια προϋπόθεση, η εκπλήρωση της οποίας όμως δεν οδηγεί στο επακόλουθο που διατυπώνεται στην κύρια πρόταση.

 

Παραδείγματα
προϋπόθεση
επακόλουθο
Auch wenn das Wetter gut wäre,
würden wir keinen Ausflug machen.
Selbst wenn ich nicht viel zu tun hätte, würde ich nicht mitkommen.
δευτερεύουσα πρόταση
κύρια πρόταση
 
Ich hätte ihm geholfen, auch wenn ich keine Zeit gehabt hätte.
κύρια πρόταση
δευτερεύουσα πρόταση

 

 

Στην περίπτωση αυτών των εναντιωματικών προτάσεων ο Konjunktiv II εκφράζει κάτι το μη πραγματικό. Η προϋπόθεση που διατυπώνεται δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.

 

προϋπόθεση
επακόλουθο
 
 
Auch wenn das Wetter gut wäre,
würden wir keinen Ausflug machen.
μη πραγματικό
Konjunktiv II
   
 
 
das Wetter ist nicht gut  
πραγματικό
οριστική