Κατηγορίες

 

Τα επιρρήματα χωρίζονται σύμφωνα με τη σημασία τους σε διάφορες κατηγορίες.

 

  σημασία
χρονικά επιρρήματα Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, Zeitpunkt, Wiederholung, Zeitdauer
αιτιολογικά επιρρήματα Grund, Bedingung, Einräumung, Folge, Zweck
τροπικά επιρρήματα Art und Weise, Grad und Maß, Erweiterung, Einschränkung, Hervorhebung, Einschätzung
τοπικά επιρρήματα Lage, Richtung

 

 

Σύμφωνα με τη λειτουργία τους στο λόγο διακρίνουμε άλλες τρεις κατηγορίες, τα ερωτηματικά επιρρήματα, τα Konjunktionaladverbien και τα Präpositionaladverbien. Οι δύο τελευταίες κατηγορίες εξετάζονται στις αντωνυμίες.