Παρατακτικοί σύνδεσμοι

 

Οι παρατακτικοί σύνδεσμοι συνδέουν παρατακτικά κύριες προτάσεις, δευτερεύουσες προτάσεις (που εξαρτώνται από την ίδια κύρια πρόταση) και όμοιους όρους της πρότασης μεταξύ τους.

 

Υπάρχουν οι εξής παρατακτικοί σύνδεσμοι:

 

aber
allein
außer
beziehungsweise
denn
doch
jedoch
oder
sondern
sowie
und

 


 

 

1. Σύνδεση κύριων προτάσεων

 

Όταν συνδέονται κύριες προτάσεις μεταξύ τους με (παρατακτικούς) συνδέσμους η συντακτική τους δομή δεν αλλάζει.

 

κύρια πρόταση I (πρόταση κρίσεως)
παρατακτικός σύνδεσμος
κύρια πρόταση IΙ (πρόταση κρίσεως)
όρος
κλιτό ρήμα
όροι
όρος
κλιτό ρήμα
όροι
θέση 1
θέση 2
θέσεις 3, 4, 5 κτλ.
θέση 1
θέση 2
θέσεις 3, 4, 5 κτλ.

 

 

Παραδείγματα    
Er hat viel gelernt,
aber
er hat die Prüfung nicht bestanden.
Sie ist müde,
denn
sie hat hart gearbeitet.
Sein Bruder heißt Mark
und
seine Schwester heißt Lena.
Er kommt nicht aus Köln,
sondern
er kommt aus Düsseldorf.
Wir fahren mit dem Auto
oder
wir fliegen nach München.
κύρια πρόταση
παρατακτικός σύνδεσμος
κύρια πρόταση

 


 

 

2. Σύνδεση δευτερευουσών προτάσεων

 

Οι παρατακτικοί σύνδεσμοι μπορούν να συνδέσουν μόνο δευτερεύουσες προτάσεις που εξαρτώνται από την ίδια κύρια πρόταση.

 

Παράδειγμα      
Er hat gesagt,
dass er gelernt hat,
aber
dass er die Prüfung nicht bestanden hat.
κύρια πρόταση
δευτερεύουσα πρόταση I
παρατακτικός σύνδεσμος
δευτερεύουσα πρόταση IΙ

 


 

 

3. Σύνδεση όρων της πρότασης

 

Όλοι οι παρατακτικοί σύνδεσμοι εκτός από το "denn" συνδέουν και όρους της πρότασης μεταξύ τους.

 

Παράδειγμα  
Ich und meine Freunde machen gern Bungee Jumping. υποκείμενο + υποκείμενο
Wir essen gern Fisch oder Gemüse. αντικείμενο + αντικείμενο
Lisa fährt oft nach Griechenland bzw. nach Kreta. επιρρηματικός προσδιορισμός + επιρρηματικός προσδιορισμός