Σύνδεσμοι

 

Λέξεις όπως οι ακόλουθες ονομάζονται παρατακτικοί σύνδεσμοι:

 

und, aber, sondern, oder, denn, sowie, jedoch

 

 

Η λειτουργία των παρατακτικών συνδέσμων είναι να συνδέουν κύριες προτάσεις, δευτερεύουσες προτάσεις (που εξαρτώνται από την ίδια κύρια πρόταση) και όρους της πρότασης.

 

Παραδείγματα  
Klaus will ein neues Rad kaufen, aber er hat kein Geld. κύρια πρόταση + κύρια πρόταση
Er sagte, dass er verschlafen hat und dass er sich verspätet. δευτερεύουσα πρόταση + δευτερεύουσα πρόταση
Ich oder mein Bruder wird nicht dabei sein. όρος της πρότασης + όρος της πρότασης

 


 

 

Λέξεις όπως οι ακόλουθες ονομάζονται υποτακτικοί σύνδεσμοι:

 

weil, dass, wenn, obwohl, ohne dass, als ob, bevor

 

 

Η λειτουργία των υποτακτικών συνδέσμων είναι να εισάγουν δευτερεύουσες προτάσεις, οι οποίες εξαρτώνται από μια κύρια πρόταση ή μια δευτερεύουσα πρόταση.

 

Παραδείγματα  
Paul geht heute nicht zur Schule, weil er krank ist. κύρια πρόταση + δευτερεύουσα πρόταση
Pauls Mutter hat mir gesagt, dass er heute nicht zur Schule geht, weil er krank ist. δευτερεύουσα πρόταση + δευτερεύουσα πρόταση