Οι εναντιωματικές προτάσεις

 

Σημασία

 

Εναντιωματικές ονομάζονται οι δευτερεύουσες προτάσεις, που εκφράζουν μια εναντιώση προς αυτό που δηλώνει η πρόταση από την οποία εξαρτώνται.

 

 

Μορφή και λειτουργία

 

Οι εναντιωματικές προτάσεις είναι δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις οι οποίες εισάγονται με ή χωρίςσύνδεσμο και περιέχουν ένα κλιτό ρηματικό τύπο.

 

 

σύνδεσμοι
obwohl
obgleich
selbst wenn
auch wenn
sogar wenn
wenn + auch
ob - oder
indirekter Fragesatz + auch (immer)
so + auch

 


 

 

obwohl

 

απόδοση μιας αιτίας που δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα προαιρετικό Korrelat: dennoch, trotzdem, doch (+ so)

 

  Παραδείγματα  
Obwohl er kein Geld bei sich hatte, lud er alle ein.
Sie findet keinen Partner, obwohl sie sehr hübsch ist.

 


 

 

obgleich

 

απόδοση μιας αιτίας που δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα προαιρετικό Korrelat: dennoch, trotzdem, doch (+ so)

 

  Παραδείγματα  
Obgleich er kein Geld bei sich hatte, lud er alle ein.
Sie findet keinen Partner, obgleich sie sehr hübsch ist.

 


 

 

selbst wenn / auch wenn / sogar wenn

 

απόδοση μιας αιτίας που δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα προαιρετικό Korrelat: dennoch, trotzdem, doch (+ so)

 

  Παραδείγματα  
Auch wenn wir früher hingehen, finden wir keine Plätze.
Wir verpassen den Zug, selbst wenn wir ein Taxi nehmen.

 


 

 

wenn + auch

 

απόδοση μιας αιτίας που δεν έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα προαιρετικό Korrelat: dennoch, trotzdem, doch (+ so)

 

  Παραδείγματα  
Wenn es auch schneit, er fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit.
Sie raucht überall, wenn es auch verboten ist.

 

 

Παρατήρηση: ¨Οταν η δευτερεύουσα πρόταση προηγείται της κύριας, τότε είναι δυνατόν ο σύνδεσμος wenn να παραλείπεται. Ο κλιτός ρηματικός τύπος σε αυτή την περίπτωση καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη δευτερεύουσα πρόταση.

 

  Παραδείγματα  
Wenn es auch schneit, er fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit.
Schneit es auch, er fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit.

 


 

 

ob - oder

 

απόδοση μιας επιλογής με εναντιωματική σημασία Korrelat: δε συνηθίζεται

 

  Παραδείγματα  
Ob du willst oder nicht, du kommst mit.
Wir machen den Ausflug, ob das Wetter gut ist oder nicht.

 

 

Παρατήρηση: Οι εναντιωματικές προτάσεις που εισάγονται με το ζεύγος ob - oder, μπορούν επίσης με τη βοήθεια της έκφρασης "unabhängig davon" να κάνουν το νόημά τους πιο σαφές.

 

Παραδείγματα  
Wir machen den Ausflug, unabhängig davon, ob das Wetter gut ist oder nicht.

 


 

 

indirekter Fragesatz + auch (immer)

 

Angabe einer Korrelat: δε συνηθίζεται

 

  Παραδείγματα  
Wann du auch immer willst, du kannst mich zu Hause besuchen.
Wohin er auch geht, er findet alte Freunde.

 

 


 

 

so + auch

 

Angabe einer Korrelat: δε συνηθίζεται

 

  Παραδείγματα  
Ich habe nicht alles aufessen können, so lecker es auch war.
So nett er auch war, er wollte uns kein Geld leihen.