Το Modalverb dürfen

Μια δευτερεύουσα σημασία του dürfen είναι η διατύπωση μιας προτροπής ή επιθυμίας.

 

Αυτή η σημασία τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται σε αρνητικές προτάσεις.

 

Παραδείγματα
Du darfst jetzt nicht aufgeben!
Du darfst nicht traurig sein!
Wir dürfen nicht vergessen, uns zu bedanken.