Το Modalverb dürfen

Όταν κανείς ζητά την άδεια, τότε χρησιμοποιείται ο ενεστώτας οριστικής ή ο παρατατικός του Konjunktiv II.

 

Η παράκληση για άδεια που εκφράζεται με τον Konjunktiv II είναι πιο ευγενική.

 

Παραδείγματα  
Darf ich Sie was fragen? οριστική
Dürfte ich Sie was fragen? Konjunktiv II