Το Modalverb können

Το Modalverb können εκφράζει ακόμα ικανότητα ή ανικανότητα. Πρόκειται για μία έμφυτη ή επίκτητη ικανότητα.

 

Παραδείγματα σημασία έμφυτη ή επίκτητη ικανότητα
Ich kann gut singen. ικανότητα Ich habe eine schöne Stimme.
Ich kann nicht schwimmen. ανικανότητα Ich habe es noch nicht gelernt.