Το Modalverb mögen

Το Modalverb mögen μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε μια ευχετική πρόταση. Τότε βρίσκεται στην πρώτη θέση της πρότασης στον Konjunktiv I ή II.

 

Παραδείγματα
Mögen / möchten doch deine Wünsche in Erfüllung gehen!
Möge der Beste gewinnen!
Möchte es doch bald regnen!