Το Modalverb müssen

Διατύπωση της απουσίας αναγκαιότητας ή της απαγόρευσης

 

Η άρνηση του müssen εκφράζει ότι κάτι (ή πιο συγκεκριμένα αυτό που εκφράζει το απαρεμφάτο) δεν είναι αναγκαίο. Συχνά χρησιμοποιείται αντί του nicht müssen η συνώνυμη έκφραση nicht brauchen. Το απαρέμφατο που συνδέεται με την έκφραση nicht brauchen συνοδεύεται από τη λέξη zu.

 

Όταν το müssen εκφράζει μια προτροπή με άρνηση, δηλαδή μια απαγόρευση ή μια εντολή να μη κάνει κανείς κάτι, τότε χρησιμοποιείται το nicht sollen ή το nicht dürfen.

 

κατάφαση
 
 
άρνηση
Du musst ihn benachrichtigen.
=
αναγκαιότητα
απουσία αναγκαιότητας
=
Du musst ihn nicht benachrichtigen.
Du brauchst ihn nicht zu benachrichtigen.
προτροπή
απαγόρευση
=
Du sollst ihn nicht benachrichtigen.
Du darfst ihn nicht benachrichtigen.

 

 

Αυτά τα ζευγάρια των ρημάτων που εκφράζουν απουσία αναγκαιότητας και απαγόρευση διαφέρουν όσον αφορά την ένταση τους.

 

απαγόρευση
απουσία αναγκαιότητας
ένταση
nicht sollen
nicht brauchen
+
nicht dürfen
nicht müssen
+ +