Το Modalverb müssen

Παρατηρήσεις για το "nicht brauchen + zu + απαρέμφατο"

 

Για την απουσία αναγκαιότητας ή για τη διατύπωση περιορισμένης αναγκαιότητας με τις λέξεις „bloß, nur, erst, kaum" χρησιμοποιείται συνήθως το (nicht) brauchen + zu + απαρέμφατο.


Παραδείγματα
Du brauchst mir nicht zu helfen.
Du brauchst die Suppe nicht zu essen, wenn sie dir nicht schmeckt.
Du brauchst nur anzurufen und ich komme sofort zu dir.