Το Modalverb wollen

CA107

 

Η βασική σημασία του Modalverb wollen είναι η διατύπωση της επιθυμίας, της θέλησης, της πρόθεσης να κάνει κανείς κάτι.

 

Παραδείγματα
Boris will Medizin studieren.
Peter will in diesem Jahr die Prüfung machen.
Wir wollten dir helfen.
Ich will dich nicht stören.

 

 

Παρατήρηση για το wollen - möchte

 

Όπως το wollen, έτσι και το mögen στον Konjunktiv II (möchte) εκφράζει επιθυμία, αλλά μόνο στο παρόν.

 

Όταν όμως θέλουμε να εκφράσουμε μια επιθυμία στο παρελθόν, τότε μοναδική δυνατότητα είναι η επιλογή του συνώνυμου Modalverb wollen.

 

Παραδείγματα χρόνος σημασία
Ich
möchte
/
will
ans Meer fahren. παρόν επιθυμία
Ich
wollte
ans Meer fahren. παρελθόν

 

 

Το Modalverb wollen εκφράζει και αυτό μια επιθυμία η οποία όμως είναι πιο επιτακτική και λιγότερο ευγενική σε σύγκριση με το möchte.


Παραδείγματα ένταση της επιθυμίας
Ich möchte dich sprechen. μικρή
Ich will dich sprechen. μεγάλη


CA107A

Το wollen ως αυτόνομο ρήμα


Το Modalverb wollen χρησιμοποιείται και σαν αυτόνομο ρήμα. Τότε

 

α. είτε συνδέεται με μια ειδική πρόταση (dass-Satz) και διατηρεί τη σημασία της επιθυμίας, της θέλησης ή της πρόθεσης.

 

Σε αυτή την περίπτωση το υποκείμενο του wollen δεν είναι το υποκείμενο της ειδικής πρότασης (dass-Satz).

 

Παραδείγματα
υποκείμενο του wollen
υποκείμενο της ειδικής πρότασης (dass-Satz)
Meine Frau will, dass wir wieder auf Korfu fahren.
meine Frau

wir

Ich will nicht, dass meine Schwiegermutter mitkommt.
ich
meine Schwiegermutter

 

Εξαίρεση αποτελούν οι ειδικές προτάσεις (dass-Satz) με παθητική (Παράδειγμα: Ich will, dass ich respektiert werde).

 

 

β. είτε συνδέεται με ένα αντικείμενο σε αιτιατική. Η σημασία που εκφράζεται είναι η θέληση ή η επιθυμία του υποκειμένου να λάβει κάτι.

 

Παραδείγματα
Willst du noch eine Tasse Kaffee?
=
Willst du noch eine Tasse Kaffee haben?
Sie haben keine Kinder gewollt.
=
Sie haben keine Kinder haben wollen.


CA107B

Το Modalverb wollen εκφράζει και αναγκαιότητα. Σε αυτή την περίπτωση το wollen συνδέεται με ένα απαρέμφατο παθητικής ή Zustandspassiv και το υποκείμενο δεν είναι πρόσωπο.

 

Σε αυτή του τη λειτουργία το wollen μπορεί να αντικατασταθεί από το müssen.

 

Παραδείγματα
Das Gerät will gut gepflegt werden.
=
Das Gerät muss gut gepflegt werden.
Der Kauf einer Wohnung will gut überlegt sein.
=
Der Kauf einer Wohnung muss gut überlegt sein.


CA107C

Μια περαιτέρω σημασία του wollen είναι η διατύπωση μιας προτροπής.

 

Η προτροπή που εκφράζεται μπορεί να έχει διαφορετική ένταση ή επιτακτικότητα.

 

Παραδείγματα   σημασία
Wollen wir gehen?
=
πρόταση
Wir wollen gehen!
=
πρόταση - προτροπή
Wollen Sie bitte einen Augenblick warten?
=
ευγενική προτροπή
Wollen Sie Platz nehmen?
=
ευγενική, αλλά επιτακτική προτροπή
Willst du wohl endlich still sein!
=
ελαφρώς απειλητική προτροπή


CA107D

Το Modalverb wollen μπορεί να έχει ως υποκείμενο και ένα μη πρόσωπο αν και μόνο άνθρωποι ή ίσως και ζώα μπορούν να έχουν επιθυμίες.

 

Σε αυτή τη περίπτωση εκφράζεται συνήθως ότι κάτι επιθυμητό ή αναμενόμενο δεν πραγματοποιείται σε ικανοποιητικό βαθμό ή και καθόλου. Οι προτάσεις αυτές είναι αρνητικές.

 

Παραδείγματα
Die Vorstellung wollte kein Ende nehmen.
Der Wagen will nicht anspringen.
Die Wunde wollte nicht heilen.


CA107E

Το Modalverb wollen μπορεί να έχει και χρονική σημασία όπου η τροπική σημασία της πρόθεσης-θέλησης υποχωρεί.

 

Τότε εκφράζει το μέλλον ως εναλλακτική δυνατότητα του werden (που χρησιμοποιείται στο σχηματισμό του μέλλοντα). Αυτό συμβαίνει κυρίως στο πρώτο πρόσωπο ενικού (ich) ή πληθυντικού (wir).

 

Παράδειγμα
Wir wollen uns bemühen, künftig kürzere Artikel zu veröffentlichen.