Το Modalverb wollen

Μια περαιτέρω σημασία του wollen είναι η διατύπωση μιας προτροπής.

 

Η προτροπή που εκφράζεται μπορεί να έχει διαφορετική ένταση ή επιτακτικότητα.

 

Παραδείγματα   σημασία
Wollen wir gehen?
=
πρόταση
Wir wollen gehen!
=
πρόταση - προτροπή
Wollen Sie bitte einen Augenblick warten?
=
ευγενική προτροπή
Wollen Sie Platz nehmen?
=
ευγενική, αλλά επιτακτική προτροπή
Willst du wohl endlich still sein!
=
ελαφρώς απειλητική προτροπή