Δευτερεύουσες προτάσεις με ή χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής

SA4

 

Δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με σύνδεσμο

 

Οι δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με κάποιο σύνδεσμο είναι προτάσεις οι οποίες ενσωματώνονται στην κύρια μέσω της λέξης εισαγωγής τους. Με βάση τη λέξη εισαγωγής  οι δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με σύνδεσμο χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, τις Subjunktionalsätze και τις Pronominalsätze.

 

 

Subjunktionalsätze

 

Subjunktionalsätze είναι δευτερεύουσες προτάσεις, οι οποίες εισάγονται με έναν υποτακτικό σύνδεσμο.

 

  Παραδείγματα  
Er behauptet, dass er am Unfall nicht schuld ist. Finitsatz με σύνδεμο εισαγωγής
Ich gehe heute nicht zur Arbeit, weil ich Fieber habe.
Ich spare Geld, um ein neues Auto zu kaufen. Infinitivsatz με σύνδεσμο εισαγωγής

 

Η ακολουθία λέξεων στις Subjunktionalsätzen ανταποκρίνεται στον Stellungstyp 3, όπου ο κλιτός ή ο άκλιτος ρηματικός τύπος καταλαμβάνει την τελευταία θέση της πρότασης.Οι Subjunktionalsätze μπορούν να λειτουργήσουν συντακτικά ως υποκείμενο, ως αντικείμενο και ως επιρρηματικός προσδιορισμός στην πρόταση από την οποία εξαρτώνται.

 


 

 

Pronominalsätze

 

Οι Pronominalsätze είναι προτάσεις, οι οποίες εισάγονται με τις ακόλουθες λέξεις:

 

1. αναφορικές αντωνυμίες (ακόμη και σε συνδυασμό με μια πρόθεση)

 

  Παράδειγμα
Das ist die Frau, der ich beim Umzug geholfen habe.
So sieht die Frau aus, von der ich träume.

 

2. ερωτηματικές αντωνυμίες (ακόμη και σε συνδυασμό με μια πρόθεση)

 

  Παράδειγμα
Ich finde heraus, was passiert ist.
Er weiß nicht, mit wem ich wohne.

 

3. ερωτηματικά επιρρήματα

 

  Παράδειγμα
Er weiß nicht, wo ich wohne.

 

4. Präpositionaladverbien.

 

  Παράδειγμα
Das ist das Cafe΄, wovon ich dir erzählt habe.

 

 

Η ακολουθία των λέξεων στις Pronominalsätzen ανταποκρίνεται στον Stellungstyp 3,όπου ο κλιτός ή ο άκλιτος ρηματικός τύπος καταλαμβάνει την τελευταία θέση της πρότασης.Οι Pronominalsätze μπορούν να λειτουργήσουν συντακτικά ως υποκείμενο, ως αντικείμενο και ως επιθετικός προσδιορισμός στην πρόταση ή στον όρο από τον οποίο εξαρτώνται. (αναφορικές προτάσεις και δευτερεύουσες προτάσεις δευτέρου βαθμού).

 


 

 

Δευτερεύουσες προτάσεις που δεν εισάγονται με σύνδεσμο

 

Οι δευτερεύουσες προτάσεις που δεν εισάγονται με κάποιο σύνδεσμο είναι προτάσεις, οι οποίες ενσωματώνονται στην κύρια όχι μέσω μιας λέξης εισαγωγής. Σύμφωνα με τη λειτουργία τους, οι δευτερεύουσες προτάσεις που δεν εισάγονται με σύνδεσμο χωρίζονται σε δυο κατηγορίες στις Subjekt- / Objektsätze και στις Adverbialsätze (επιρρηματικές προτάσεις).

 

 

Subjekt- / Objektsätze

 

Οι Subjekt- und Objektsätze που δεν εισάγονται με κάποιο σύνδεσμο μπορούν να αντικατασταθούν από dass-Sätzen.

 

  Παραδείγματα  
Er behauptet, er sei am Unfall nicht schuld. Objektsatz χωρίς σύνδεσμο
Er behauptet, dass er am Unfall nicht schuld ist. dass-Satz
Es ist besser, du fährst mit dem Bus zu mir. Subjektsatz χωρίς σύνδεσμο
Es ist besser, dass du mit dem Bus zu mir fährst. dass-Satz

 

Η ακολουθία των λέξεων στις Subjekt- und Objektsätzen που δεν εισάγονται με κάποιο σύνδεσμο ανταποκρίνεται στον Stellungstyp 1, όπου ο κλιτός ρηματικός τύπος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση της δευτερεύουσας πρότασης.

 


 

 

Adverbialsätze (επιρρηματικές προτάσεις)

 

Στην περίπτωση των επιρρηματικών δευτερευουσών προτάσεων που δεν εισάγονται με κάποιο σύνδεσμο προκείται για υποθετικές και εναντιωματικές δευτερεύουσες προτάσεις. Αυτού του είδους οι προτάσεις βρίσκονται πάντα πριν από την κύρια πρόταση.

 

 

Υποθετικές προτάσεις χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής

 

  Παραδείγματα  
Ist das Wetter gut, machen wir einen Ausflug. υποθετική πρόταση χωρίς σύνδεσμο
Wenn das Wetter gut ist, machen wir einen Ausflug. υποθετική πρόταση με σύνδεσμο

 

Η ακολουθία των λέξεων στις υποθετικές προτάσεις που δεν εισάγονται με κάποιο σύνδεσμο ανταποκρίνεται στον Stellungstyp 2, όπου ο κλιτός ρηματικός τύπος καταλαμβάνει την πρώτη θέση της δευτερεύουσας πρότασης.

 


 

 

Εναντιωματικές προτάσεις χωρίς σύνδεσμο εισαγωγής

 

  Παραδείγματα  
Ist das Wetter auch schlecht, wir machen trotzdem einen Ausflug. εναντιωματική πρόταση χωρίς σύνδεσμο
Obwohl das Wetter schlecht ist, machen wir einen Ausflug. εναντιωματική πρόταση με σύνδεσμο

 

Η ακολουθία των λέξεων στις εναντιωματικές προτάσεις που δεν εισάγονται με κάποιο σύνδεσμο ανταποκρίνεται στον Stellungstyp 2, όπου ο κλιτός ρηματικός τύπος καταλαμβάνει την πρώτη θέση της δευτερεύουσας πρότασης.. Στη δευτερεύουσα πρόταση υπάρχει η λέξη auch, ενώ στην κύρια πρόταση υπάρχουν προαιρετικά οι λέξεις trotzdem, doch ή dennoch.

 

Τέλος ο κλιτός ρηματικός τύπος της κύριας πρότασης βρίσκεται τις περισσότερες φορές στη δεύτερη θέση, παρεκκλίνοντας από τον κανόνα.

 

  Παραδείγματα  
Ist das Wetter auch schlecht, wir machen trotzdem einen Ausflug. ρήμα στη 2η θέση
Ist das Wetter auch schlecht, machen wir trotzdem einen Ausflug. ρήμα στην 1η θέση