Το ουσιαστικό

Examples

Όλα και περισσότερα ταξιδιωτικά γραφεία προσφέρουν οικολογικά ταξίδια.

 

Λέξεις όπως οι ακόλουθες ονομάζονται ουσιαστικά. Το αρχικό γράμμα των ουσιαστικών της γερμανικής γλώσσας γράφεται πάντα με κεφαλαίο.

 

Mann, Hund, Rose, Haus, Zeitung, Wasser, Holz, Klaus, Bayern, Liebe, Stolz, Freundschaft, Schlag, Alter

 

Τα ουσιαστικά διακρίνονται σε συγκεκριμένα που δηλώνουν πρόσωπα, ζώα, φυτά ή  πράγματα και σε αφηρημένα που δηλώνουν ενέργεια, καταστάση, ιδιότητα κτλ.

 

 

Τα ουσιαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσα στο λόγο ως υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο ή προσδιορισμός:

 

  Παραδείγματα
υποκείμενο Meine Mutter kocht sehr gut.
αντικείμενο Alexander studiert Medizin.
κατηγορούμενο Ihr Ehemann ist Pilot.
επιρρηματικός προσδιορισμός Morgen fliegen wir nach Berlin.
ονοματικός προσδιορισμός Das Interesse der Menschen war sehr groß.

 

 

Κάθε ουσιαστικό ανήκει σε ένα γένος το οποίο αναγνωρίζεται κυρίως από το οριστικό άρθρο που το συνοδεύει. Υπάρχουν τρία γένη:

 

  Παραδείγματα
γένος αρσενικό der Motor
θηλυκό die Nacht
ουδέτερο das Buch

 

 

Τα ουσιαστικά κλίνονται σύμφωνα με τον αριθμό και την πτώση. Στα γερμανικά υπάρχουν δύο αριθμοί:

 

  Παραδείγματα
αριθμός ενικός Frau
πληθυντικός Frauen

 

και τέσσερις πτώσεις:

 

  Παραδείγματα
πτώση ονομαστική Haus
γενική Hauses
δοτική Haus
αιτιατική Haus