Ονομαστική

 

Η ονομαστική είναι η πτώση που απαντά στην ερώτηση "ποιος" για πρόσωπο ή "τι" για πράγμα.

 

Ένα ουσιαστικό στην ονομαστική μπορεί να έχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

 

υποκείμενο Παραδείγματα
Der Student lernt intensiv für die Prüfung.
Meine Tante hat im Lotto gewonnen.

 

κατηγορούμενο στο υποκείμενο Παραδείγματα
Ihr Freund ist Fußballspieler.
Onkel Klaus wird Bürgermeister von Husum.

 

προσφώνηση Παραδείγματα
Monika, komm sofort her!
Sehr geehrte Damenund Herren!

 

παράθεση Παραδείγματα
Herr Müller, der Chef, wird nächste Woche 70.
Diese Videokamera, eine Canon, kostet viel.