Το αντικείμενο

 

Το αντικείμενο είναι ο όρος της πρότασης που δηλώνει το πρόσωπο, το ζώο ή το πράγμα στο οποίο μεταβαίνει ή στο οποίο αναφέρεται η ενέργεια του υποκειμένου. Το αντικείμενο μπορεί να βρίσκεται σε πτώση αιτιατική, δοτική ή γενική. Το ρήμα της πρότασης καθορίζει την πτώση του αντικειμένου.

 

 

Ως αντικείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ουσιαστικό ή μια αντωνυμία.

 

  μορφή αντικειμένου Παραδείγματα  
αντικείμενο σε αιτιατική Die Schüler schreiben einen Test. ουσιαστικό
Die Schüler schreiben ihn. αντωνυμία
αντικείμενο σε δοτική Ich helfe meinen Freunden. ουσιαστικό
Ich helfe ihnen. αντωνυμία
αντικείμενο σε γενική Peter bedarf unserer Unterstützung. ουσιαστικό
Peter bedarf ihrer. αντωνυμία
εμπρόθετο αντικείμενο Wir warten auf Monika / auf den Bus. ουσιαστικό
Wir warten auf sie * / darauf. ** αντωνυμία

 

* Για πρόσωπα χρησιμοποιείται μια πρόθεση με μια αντωνυμία.

** Για μη-πρόσωπα χρησιμοιείται ένα Präpositionaladverbien.

 

 

Ακόμη και οι δευτερεύουσες προτάσεις, οι επονομαζόμενες αντικειμενικές, μπορούν να λειτουργήσουν ως αντικείμενο.

 

  Παραδείγματα
Ich weiß, dass er nicht zu Haus ist.
Er hat vor, in Deutschland zu studieren.
Alle haben erfahren, wer es ihm verraten hat.

 


 

 

Τα ρήματα έχουν την ιδιότητα να καθορίζουν από ποια αντικείμενα πρέπει ή μπορούν να συμπληρωθούν.

 

 

Παράδειγμα 1

 

Το ρήμα "schicken" απαιτεί δυο αντικείμενα, το ένα είναι υποχρεωτικό και το άλλο προαιρετικό.

 

Παράδειγμα    
Ich schicke meiner Frau das Paket.    
     
 
 
αντικείμενο
υποχρεωτικό αντικείμενο
das Paket
σε αιτιατική
προαιρετικό αντικείμενο
meiner Frau
σε δοτική

 

 

Παράδειγμα 2

 

Το ρήμα "brauchen" απαιτεί ένα αντικείμενο, το οποίο είναι υποχρεωτικό, διαφορετικά η πρόταση δε βγάζει νόημα.

 

Παράδειγμα    
Ich brauche Geld.    
     
 
 
αντικείμενο
υποχρεωτικό αντικείμενο
Geld
σε αιτιατική

 

 

Παράδειγμα 3

 

Το ρήμα "spielen" μπορεί να συνοδεύεται από ένα αντικείμενο σε αιτιατική, το οποίο είναι προαιρετικό.

 

Παράδειγμα    
Die Kinder spielen Fußball.    
     
 
 
αντικείμενο
προαιρετικό αντικείμενο
Fußball
σε αιτιατική

 


 

 

Ακόμη και τα επίθετα μπορούν να πάρουν ένα αντικείμενο, τη μορφή του οποίου και καθορίζουν.

 

 

Παράδειγμα 1

 

Το επίθετο "angewiesen" απαιτεί ένα αντικείμενο, το οποίο είναι υποχρεωτικό.

 

Παράδειγμα    
Ich bin auf deine Hilfe angewiesen.    
     
 
 
αντικείμενο
υποχρεωτικό αντικείμενο
auf deine Hilfe
εμπρόθετο

 

 

Παράδειγμα 2

 

Το επίθετο "zufrieden" απαιτεί ένα αντικείμενο, το οποίο είναι προαιρετικό.

 

Παράδειγμα    
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.    
     
 
 
αντικείμενο
προαιρετικό αντικείμενο
mit dem Ergebnis
εμπρόθετο