Τακτικά αριθμητικά

 

Λέξεις όπως erste, zweite, dritte, vierte κτλ. είναι τακτικά αριθμητικά. Τα τακτικά αριθμητικά επίθετα φανερώνουν τη θέση που έχει κάτι σε μία σειρά από όμοια είδη. Χρησιμοποιούνται πριν ένα ουσιαστικό ως επιθετικοί προσδιορισμοί και κλίνονται όπως τα επίθετα. Μπορούν ακόμη και να ουσιαστικοποιηθούν.

 

Παραδείγματα
τακτικά αριθμητικά
επίθετο
der erste Schritt der wichtige Schritt
ein erster Schritt ein wichtiger Schritt
erste Schritte wichtige Schritte

 

 

Τα τακτικά αριθμητικά σχηματίζονται από το 1 έως το 19 με τον αριθμό + t (αποκλίσεις υπάρχουν στους αριθμούς 1, 3, 7, 8) και από το 20 και πάνω με τον αριθμό + st. Όταν τα τακτικά αριθμητικά γράφονται με αριθμούς σημειώνεται μια τελεία μετά τον αριθμό.

 

der/die/das...
1. erste 11. elfte 20. zwanzigste
2. zweite 12. zwölfte 30. dreißigste
3. dritte 13. dreizehnte 40. vierzigste
4. vierte 14. vierzehnte 100. hundertste
5. fünfte 15. fünfzehnte 1000. tausendste
6. sechste 16. sechzehnte    
7. siebte 17. siebzehnte    
8. achte 18. achtzehnte    
9. neunte 19. neunzehnte    
10. zehnte        

 

 

Για τη δήλωση μιας ημερομηνίας χρησιμοποιούνται τακτικά αριθμητικά που συνοδεύονται από το οριστικό άρθρο αρσενικού στον ενικό.

 

  Παράδειγμα: 15. Juni
δήλωση ημερομηνίας
morgen ist der 15. (= fünfzehnte) Juni
München, den 15. (= fünfzehnten) Juni
am 15. (= fünfzehnten) Juni