Μόρια

 

Λέξεις όπως οι ακόλουθες ονομάζονται μόρια.

 

bloß, halt, ja, mal, überhaupt, wohl, eben, gerade, aber, ganz, nur, denn, selbst

 

 

Τα μόρια δεν είναι όροι της πρότασης, δεν κλίνονται και δεν έχουν παραθετικά.

 

 

Από τη μία τα μόρια έχουν επικοινωνιακά τη λειτουργία να αποσαφηνίζουν την επικοινωνιακή πρόθεση του ομιλητή, από την άλλη συμβάλλουν μεταξύ άλλων στο να προσδίδουν έμφαση σε αυτό που σκέφτεται και αισθάνεται ο ομιλητής.

 

Στα ακόλουθα παραδείγματα παρουσιάζονται οι διάφορες νοηματικές αποχρώσεις που προσδίδει το μόριο doch.

 

  Παραδείγματα
Έμφαση της προτροπής Pass doch auf!
Έμφαση της συγκατάθεσης Ja doch!
Έκφραση ανυπομονησίας Komm doch mal her!
Έκφραση επιθυμίας Wäre sie doch da!
Υπενθύμιση για κάτι γνωστό που φαίνεται να έχει ξεχαστεί Sie ist doch kein Kind mehr.
Έκφραση αγανάκτησης Das ist doch nicht mehr zum Aushalten!
Έκφραση της ελπίδας για συγκατάθεση Du hast mich doch nicht betrogen?
Ερώτηση για κάτι γνωστό που προς στιγμήν έχει ξεχαστεί Wie war das doch?

 

 

Μορφολογικά τα μόρια ταυτίζονται με τα επιρρήματα, τα επίθετα και τους συνδέσμους.

 

  Παραδείγματα
gerade μόριο Gerade Kinder brauchen viel Zuneigung.
επίρρημα Er ist gerade gekommen.
ganz μόριο Die Pizza schmeckt ganz gut.
επίθετο Er hat die ganze Pizza gegessen.
aber μόριο Die ist aber dick!
σύνδεσμος Er ist intelligent, aber faul.