Μετοχή παρακειμένου με/χωρίς ge-

2. Ρήματα σε -ieren

 

Όλα τα ρήματα που λήγουν σε -ieren.

 

Παραδείγματα μετοχή παρακειμένου
studieren studiert
reparieren repariert
telefonieren telefoniert
probieren probiert