Παρακείμενος

Ο παρακείμενος των Modalverben σχηματίζεται πάντα με το βοηθητικό ρήμα haben και τη μετοχή παρακειμένου.

 

Η μετοχή παρακειμένου σχηματίζεται με το πρόθημα ge, το θέμα παρακειμένου και την κατάληξη -t των ομαλών ρημάτων.

 

Παρατήρηση: Μόνο στα Modalverben sollen και wollen δεν αλλάζει το θέμα του παρακειμένου από αυτό του ενεστώτα.

 

πρόσωπο βοηθητικό
πρόθημα
 
θέμα
 
κατάληξη
ich habe
ge
+
θέμα παρακειμένου
+
t
du hast
er / sie / es hat
wir haben
ihr habt
sie haben
Sie haben

 

 

Παρακείμενος οριστικής


πρόσωπο
dürfen
können
mögen
ich habe gedurft habe gekonnt habe gemocht
du hast hast hast
er / sie / es hat hat hat
wir haben haben haben
ihr habt habt habt
sie haben haben haben
Sie haben haben haben

 

πρόσωπο
müssen
sollen
wollen
ich habe gemusst habe gesollt habe gewollt
du hast hast hast
er / sie / es hat hat hat
wir haben haben haben
ihr habt habt habt
sie haben haben haben
Sie haben haben haben

 

 

Παρατήρηση

 

Όταν τα Modalverben συνδέονται με ένα απαρέμφατο σχηματίζουν τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο όχι με τη μετοχή παρακειμένου, αλλά με το απαρέμφατο του Modalverb. Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζητούμενο στην ενότητα Ιδιαίτερος τρόπος σχηματισμού του παρακειμένου.

 

Παραδείγματα
Ich habe sofort nach Hause gehen müssen.
Jeder hat das Rätsel lösen können.