Παρακείμενος

CA22

Ο παρακείμενος σχηματίζεται με τα βοηθητικά ρήματα haben ή sein και τη μετοχή παρακειμένου του ρήματος.

 

Η μετοχή παρακειμένου σχηματίζεται με το πρόθημα ge-, το θέμα παρακειμένου και την κατάληξη -t των ομαλών ρημάτων.

 

Παρακείμενος οριστικής
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich habe gedacht
du hast
er / sie / es hat
wir haben
ihr habt
sie haben
Sie haben

 

 

Το ρήμα rennen είναι το μοναδικό μικτό ρήμα, το οποίο σχηματίζει τον παρακείμενο με το βοηθητικό sein.

 

Παρακείμενος οριστικής
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich bin gerannt
du bist
er / sie / es ist
wir sind
ihr seid
sie sind
Sie sind