Παρακείμενος

Σε μη χωριζόμενα ρήματα η μετοχή παρακειμένου σχηματίζεται χωρίς το πρόθημα ge.

 

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζητούμενο στην ενότητα μετοχή παρακειμένου με ή χωρίς ge.

 

Beispiele        
begehen
be
+
gang-en
begangen
verstehen
ver
stand-en
verstanden
         
απαρέμφατο
πρόθημα ρήματος
+
θέμα παρακειμένου & κατάληξη -en
μετοχή παρακειμένου