Προσωπικά / απρόσωπα ρήματα

CA115

 

Προσωπικά ρήματα ονομάζονται αυτά που μπορούν να έχουν υποκείμενο και τα τρία πρόσωπα. Τα περισσότερα ρήματα στα γερμανικά είναι προσωπικά.

 

Παραδείγματα
1. πρόσωπο: ich / wir ich spiele / wir spielen
2. πρόσωπο: du / ihr / Sie du spielst / ihr spielt / Sie spielen
3. πρόσωπο: er, sie, es / sie er,sie,es spielt / sie spielen

 

 

Ως προσωπικά ρήματα λογίζονται και αυτά τα ρήματα που κατά βάση συνδέονται με υποκείμενο του τρίτου προσώπου. Πρόκειται για μια μικρή ομάδα ρημάτων, που μόνο μεταφορικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πρώτο ή δεύτερο πρόσωπο.

 

Παραδείγματα
gelingen, glücken, misslingen, missglücken, passieren, sich ereignen, geschehen, widerfahren das Essen ist gelungen
ein Unfall ist passiert
etwas Besonderes hat sich ereignet


CA115A

 

Απρόσωπα ρήματα ονομάζονται αυτά που το υποκείμενο με το οποίο συνδέονται είναι το απρόσωπο es. Πρόκειται κυρίως για ρήματα που εκφράζουν καιρικά φαινόμενα ή αλλαγές από εποχή σε εποχή / αλλαγές στη διάρκεια μιας μέρας.

 

Παραδείγματα
blitzen, dämmern, gewittern, donnern, hageln, nieseln, schneien, föhnen, dunkeln, herbsteln, weihnachten, reifen, tagen, wetterleuchten

 

 

Υπάρχουν περαιτέρω απρόσωπα ρήματα που δεν εντάσσονται σε κάποια σημασιολογική κατηγορία.

 

Παραδείγματα
geben, handeln, hapern, kriseln, mangeln, menscheln


CA115B

 

Προσωπικά ρήματα που χρησιμοποιούνται απρόσωπα

 

 

Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα προσωπικών ρημάτων που χρησιμοπούνται απρόσωπα.

 

Παραδείγματα
klingeln es hat geklingelt / das Telefon Klingelt
krachen es kracht / ein lauter Donnerschlag krachte
riechen hier riecht es nach Gas / Rosen riechen gut
jucken es juckt mich auf dem Rücken / meine Hand juckt
blühen überall blüht es / die Rosen blühen