Προσωπική παθητική φωνή

 

Αν υπάρχουν στην ενεργητική πρόταση κι άλλα αντικείμενα (σε δοτική, σε γενική ή εμπρόθετα), τότε αυτά μεταφέρονται αυτούσια στην παθητική πρόταση. Καμία μετατροπή δεν είναι εφικτή γι' αυτά.

 

 

Για να δούμε το παράδειγμα:

 

Ενεργητική φωνή   Παθητική φωνή
Die Eltern schenken den Kindern eine Reise. Eine Reise wird den Kindern geschenkt.

 

 

Κανόνας μετατροπής:


  Αντικείμενα σε δοτική, σε γενική ή εμπρόθετα αντικείμενα μεταφέρονται στην παθητική πρόταση χωρίς καμία μετατροπή.