Σχηματισμός πληθυντικού

 

Στα γερμανικά με βάση την κατάληξη που προστίθεται για το σχηματισμό του πληθυντικού αριθμού ενός ουσιαστικού, διακρίνονται πέντε τύποι πληθυντικού αριθμού:

 

Τύποι πληθυντικού Παραδείγματα
ονομαστική πληθυντικού
     
τύπος A κατάληξη -e Berge, Tage
τύπος A Umlaut κατάληξη -e με Umlaut Fälle, Kräfte
     
τύπος B κατάληξη -er Kinder, Bilder
τύπος B Umlaut κατάληξη -er με Umlaut Männer, Bücher
     
τύπος C χωρίς κατάληξη Fahrer, Mädchen
τύπος C Umlaut χωρίς κατάληξη με Umlaut Äpfel, Töchter
     
τύπος D κατάληξη -(e)n* Menschen, Schulen
     
τύπος E κατάληξη -s Autos, Omas

 

* η κατάληξη -n αντί για -en χρησιμοποιείται μετά από φωνήεν (εξαίρεση: ουσιαστικά που λήγουν σε -ei και -au) και μετά από  -el και -er.