Υπερσυντέλικος

 

Ο υπερσυντέλικος των Modalverben σχηματίζεται πάντα με το βοηθητικό ρήμα haben (στον παρατατικό) και τη μετοχή παρακειμένου του ρήματος.

 

Η μετοχή παρακειμένου σχηματίζεται με το πρόθημα ge, το θέμα παρακειμένου και την κατάληξη -t των ομαλών ρημάτων.

 

πρόσωπο βοηθητικό
πρόθημα
 
θέμα
 
κατάληξη
ich hatte
ge
+
θέμα παρακειμένου
+
t
du hattest
er/sie/es hatte
wir hatten
ihr hattet
sie hatten
Sie hatten

 

 

Υπερσυντέλικος οριστικής


πρόσωπο
dürfen
können
mögen
ich hatte gedurft hatte gekonnt hatte gemocht
du hattest hattest hattest
er / sie / es hatte hatte hatte
wir hatten hatten hatten
ihr hattet hattet hattet
sie hatten hatten hatten
Sie hatten hatten hatten

 

 

Παρατήρηση: Μόνο στα Modalverben sollen και wollen δεν αλλάζει το θέμα του παρακειμένου από αυτό του ενεστώτα.

 

πρόσωπο
müssen
sollen
wollen
ich hatte gemusst hatte gesollt hatte gewollt
du hattest hattest hattest
er / sie / es hatte hatte hatte
wir hatten hatten hatten
ihr hattet hattet hattet
sie hatten hatten hatten
Sie hatten hatten hatten

 

 

Παρατήρηση

 

Όταν τα Modalverben συνδέονται με ένα απαρέμφατο σχηματίζουν τον παρακείμενο και τον υπερσυντέλικο όχι με τη μετοχή παρακειμένου, αλλά με το απαρέμφατο του Modalverb.

 

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το ζητούμενο στην ενότητα Ιδιαίτερος τρόπος σχηματισμού του παρακειμένου.

 

Παραδείγματα
Ich hatte sofort nach Hause gehen müssen.
Jeder hatte das Rätsel lösen können.