Υπερσυντέλικος

CA23

Ο υπερσυντέλικος σχηματίζεται με τα βοηθητικά ρήματα haben ή sein (στον παρατατικό) και τη μετοχή παρακειμένου του ρήματος.

 

Η μετοχή παρακειμένου σχηματίζεται με το θέμα παρακειμένου και την κατάληξη -t των ομαλών ρημάτων.

 

Υπερσυντέλικος οριστικής
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich hatte gedacht
du hattest
er / sie / es hatte
wir hatten
ihr hattet
sie hatten
Sie hatten

 

 

Το ρήμα rennen είναι το μοναδικό μικτό ρήμα, το οποίο σχηματίζει τον υπερσυντέλικο με το βοηθητικό sein.

 

Υπερσυντέλικος οριστικής
πρόσωπο βοηθητικό μετοχή παρακειμένου
ich war gerannt
du warst
er / sie / es war
wir waren
ihr wart
sie waren
Sie waren