Το Prädikat

TA1

 

Το σύνολο των ρηματικών τύπων μιας πρότασης ονομάζεται στα γερμανικά Prädikat. Το Prädikat είναι ο βασικός όρος μιας πρότασης, από τον οποίον εξαρτώνται οι υπόλοιποι όροι της. Το Prädikat περιέχει πάντα έναν κλιτό ρηματικό τύπο και αποτελείται από ένα ή περισσότερα μέρη.

 

 

Το Prädikat έχει την ιδιότητα να ορίζει από ποιους όρους πρέπει ή μπορεί να συμπληρωθεί. Αυτή η ιδιότητα ονομάζεται Valenz.

 

Το ρήμα "schenken" για παράδειγμα απαιτεί τρια συμπληρώματα.

 

Παράδειγμα  
Ich schenke meiner Frau einen Ring.  
     
 
 
όροι της πρότασης
1ο υποχρεωτικό συμπλήρωμα
ich
υποκείμενο
2ο υποχρεωτικό συμπλήρωμα
einen Ring
αντικείμενο σε αιτιατική
3ο υποχρεωτικό συμπλήρωμα
meiner Frau
αντικείμενο σε δοτική

 

 

Το ρήμα "essen" απαιτεί 1 συμπλήρωμα. Μπορεί ωστόσο να προστεθούν και προαιρετικά συμπληρώματα.

 

Παράδειγμα    
Ich esse gerade eine Pizza.    
     
 
 
όροι της πρότασης
1ουποχρεωτικό συμπλήρωμα 
ich
υποκείμενο
1ο προαιρετικό συμπλήρωμα
eine Pizza
αντικείμενο σε αιτιατική
2ο προαιρετικό συμπλήρωμα
gerade
επιρρηματικός προσδιορισμός

 


 

 

Υπάρχουν μονολεκτικά και πολυλεκτικά Prädikate. Τα μονολεκτικά αποτελούνται από έναν κλιτό ρηματικό τύπο, ενώ τα πολυλεκτικά αποτελούνται από περισσότερους ρηματικούς τύπους ένας από τους οποίους πρέπει να είναι κλιτός.

 

  Παραδείγματα
Peter isst eine Pizza. μονολεκτικό Prädikat
Laura hat einen Film gesehen. πολυλεκτικό Prädikat

 

 

Τα υπόλοιπα μέρη του Prädikat

 

Στα πολυλεκτικά Prädikaten κοντά στον κλιτό ρηματικό τύπο της πρότασης βρίσκονται και τα υπόλοιπα μέρη του όπως:

 

    Παραδείγματα
μετοχή παρακειμένου Ich habe drei Stunden auf ihn gewartet.
Das Auto ist repariert worden.
απαρέμφατο Paul will seine Oma besuchen.
Gehen wir ein Bier trinken?
Er scheint beleidigt zu sein.
πρόθημα χωριζόμενου ρήματος Mach bitte das Fenster auf!
λεκτικό σύνολο σε Funktionsverb Wir treffen heute eine endgültige Entscheidung.
Sein Wunsch ging in Erfüllung.
αυτοπαθής αντωνυμία * In den Ferien habe ich mich erholt.
  κατηγορούμενο ** Monika ist hübsch.

 

* Αφορά μη αυτοπαθή ρήματα της κατηγορίας "Ρήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως αυτοπαθή, Ομάδα 2b". Σε αυτή την περίπτωση η αυτοπαθής αντωνυμία λειτουργεί ως αντικείμενο του ρήματος.

 

** Το κατηγορούμενο είναι ένας αυτόνομος όρος της πρότασης. Μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί και ως μέρος του Prädikat.