Το κατηγορούμενο

TA2

 

Το κατηγορούμενο  είναι ένας αυτόνομος όρος της πρότασης. Μπορεί ωστόσο να θεωρηθεί και ως μέρος του Prädikat. Διακρίνονται δυο είδη κατηγορουμένου, το κατηγορούμενο του υποκειμένου και το κατηγορούμενο του αντικειμένου.

 

    Παραδείγματα
κατηγορούμενο υποκειμένου Der Lehrer ist streng.
κατηγορούμενο αντικειμένου Ich finde deine Idee gut.

 


 

 

Κατηγορούμενο στο υποκείμενο

 

Το κατηγορούμενο του υποκειμένου, όπως είναι εμφανές, αναφέρεται στο υποκείμενο της πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση το Prädikat της πρότασης είναι ένα συνδετικό ρήμα όπως sein, werden, bleiben, heißen usw.

 

Τα μέρη του λόγου που λειτουργούν ως κατηγορούμενο στο υποκείμενο είναι:

 

    Παραδείγματα
ουσιαστικό σε ονομαστική Seine Frau ist Pilotin.
Monika wird eine gute Ärztin.
επίθετο Wir sind mit unserer Leistung sehr zufrieden.
Sein Opa wird mit Sicherheit gesund.
πρόθεση + ουσιαστικό Die deutsche Sprache bleibt von Bedeutung.
Diese Informationen sind von Interesse.
επίρρημα Wir sind alle da.
In den letzten Jahren ist er anders geworden.

 


 

 

Κατηγορούμενο στο αντικείμενο

 

Το κατηγορούμενο του αντικειμένου, όπως είναι εμφανές, αναφέρεται στο αντικείμενο της πρότασης. Σε αυτή την περίπτωση το Prädikat της πρότασης είναι ένα  ρήμα όπως nennen, finden, schelten, halten für, betrachten als usw.

 

Τα μέρη του λόγου που λειτουργούν ως κατηγορούμενο στο αντικείμενο είναι:

 

    Παραδείγματα
ουσιαστικό σε αιτιατική Sein Vater nennt seinen Sohn einen Nichtsnutz.
επίθετο Ich finde deine Idee gut.
πρόθεση + ουσιαστικό Ich halte Dr. Maier für einen guten Arzt.
πρόθεση + επίθετο Er betrachtet die Maßnahme als geeignet.