Η πρόθεση ab

KA4

 

 

Η πρόθεση "ab" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παράδειγμα
1

χρονική διάρκεια με δήλωση της έναρξης

Ab heute bin ich wieder zu Hause.

 

 

  τοπική Παράδειγμα
1

Αφετηρία μιας διαδρομής

Der Bus fährt täglich ab Berlin.

 

 

  Λοιπές σημασίες Παράδειγμα
1

Δήλωση ενός ελάχιστου αριθμού

Ab 1000 Exemplaren kostet das Stück nur 2 Euro.