Η πρόθεση aus

KA7

 

 

Η πρόθεση "aus" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1
κίνηση από μέσα προς τα έξω Laura nimmt das Pausenbrot aus der Box.
2
καταγωγή, προέλευση, πηγή Er stammt aus einer Handwerkerfamilie.

 

 

  τροπική Παραδείγματα
1
υλικό κατασκευής Eine Kette aus Gold.
2
αλλαγή κατάστασης Aus ihm wurde ein Spitzensportler.

 

 

  αιτιολογική Παράδειγμα
1
αιτία Er hat das aus Versehen gemacht.