Η πρόθεση für

KA11

 

 

Η πρόθεση "für" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παραδείγματα
1
διάρκεια Er will für zehn Tage verreisen.
2
(μελλοντική) χρονική στιγμή Er hat den bewerber für 17 Uhr bestellt.

 

 

  τροπική Παραδείγματα
1

το ωφέλιμο μιας ενέργειας για ένα πρόσωπο ή πράγμα

Er arbeitet für seine Familie.
2

ο προορισμός ενός πράγματος

Ein Heim für elternlose Kinder.
3
μια γενική σχέση / αναφορά Für diese Stadt ist die Einwohnerzahl nicht bekannt.
4
το αντίτιμο Er hat das Auto für 5000 Euro bekommen.
5
αναπλήρωση ή αντικατάσταση Sie hat für mich unterschrieben.
6
δηλώνει την απουσία παράληψης (όταν συνδέει δύο ίδια ουσιαστικά) Er hat seinen Wunsch Wort für Wort mehrmals wiederholt.
7

σύγκριση με τον κανόνα που επικρατεί

Für die Jahreszeit ist es zu kalt.

 

 

  τελική Παράδειγμα
1
στόχος, σκοπός Er spart für ein Auto.