Η πρόθεση gegen

KA12

 

Η πρόθεση "gegen" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παράδειγμα
1

χρονική στιγμή που δηλώνεται κατά προσέγγιση

Ich kann dich erst gegen Abend abholen.

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

επαφή/χτύπημα ενός κινούμενου αντικειμένου σε ευθεία τροχιά (ή μεταφορικά μιας ενέργειας)

Der Regen klatschte gegen die Mauer.
FC Bayern hat gegen FC Zürich gewonnen.

 

 

  τροπική Παραδείγματα
1

σε συνδυασμό με αριθμούς δηλώνεται μια ποσότητα, ένα μέγεθος που αντιστοιχεί κατά προσέγγιση με το αναφερθέντα αριθμό

Es waren gegen vierzig Kinder in der Klasse.
2
σύγκριση Gegen gestern ist es heute kalt.
3
ανταλλαγή Das Medikament gibt es nur gegen Rezept.