Η πρόθεση hinter

KA14

 

 

Η πρόθεση "hinter" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

προσδιορίζει το αντίθετο σημείο από εκείνο προς το οποίο είναι στραμμένο κάτι ή κάποιος

Die Garage liegt hinter dem Haus.
2
προσδιορίζει το αντίθετο σημείο από εκείνο προς το οποίο κατευθύνεται κάτι ή κάποιος Er setzte sich im Theater hinter einen jungen Mann.