Η πρόθεση in

KA15

 

 

Η πρόθεση "in" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παραδείγματα
1

δήλωση του χρόνου στον οποίο συμβαίνει κάτι

Er las das Buch in 3 Stunden.
2

δήλωση του χρόνου μετά από τον οποίο συμβαίνει κάτι

In einer Stunde wollen wir essen.

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

δήλωση του τόπου στον οποίο συμβαίνει ή βρίσκεται κάτι

Er arbeitet im Zentrum der Stadt.
2

δήλωση ενός στόχου στον οποίο κατευθύνεται μια κίνηση

Wir gehen heute Abend ins Theater.

 

 

  τροπική Παράδειγμα
1
δηλώνει τον τρόπο Meine Freunde sind immer in guter Laune.