Η πρόθεση mit

KA16

 

 

Η πρόθεση "mit" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παραδείγματα
1

δηλώνει το σύγχρονο ενός συμβάντος με μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή

Mit Tagesanbruch machten wir uns auf den Weg.
Mit fünf Jahren lernte er lesen.

 

 

  τροπική Παραδείγματα
1

δηλώνει το κοινό, κάτι που αποτελεί μια ενότητα με κάτι άλλο

Er wohnt mit seinen Eltern in einem Vorort.
Ein Mädchen mit blondem Haar.
Er sprach mit leiser Stimme.

 

 

  όργανο Παράδειγμα
1
δηλώνει το μέσο Wir fahren mit dem Auto zur Arbeit.