Η πρόθεση nach

KA17

 

 

Η πρόθεση "nach" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παράδειγμα
1

ύστερα από το τέλος του χρονικού προσδιορισμού που αναφέρεται

Nach einer Minute war unser Gespräch schon beendet.

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

δηλώνει την κατεύθυνση σε συνδυασμό με τοπωνύμια, τα σημεία του ορίζοντα και τοπικά επιρρήματα

Wir reisen nach Berlin.
Wir sind auf dem Weg nach Süden.
Der Weg nach oben ist frei.
2

δηλώνει με μεταφορική σημασία την ιεραρχία

Nach Berlin war Leipzig die größte Stadt der DDR.

 

 

  τροπική Παράδειγμα
1

δηλώνει κάτι που αποτελεί μέτρο σύγκρισης, πρότυπο

Alles verlief nach Wunsch.