Η πρόθεση ohne

KA19

 

 

Η πρόθεση "ohne" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  τροπική Παράδειγμα
1
δηλώνει ότι δεν περιλαμβάνει κάτι Das Zimmer kostet ohne Heizung 70 Euro.

 

 

  περιοριστική Παράδειγμα
1

δηλώνει έλλειψη, στέρηση, απουσία

Ein Kleid ohne Ärmel.