Η πρόθεση um

KA21

 

 

Η πρόθεση "um" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παραδείγματα
1

σε σύνδεση με την ώρα δηλώνει το χρόνο με ακρίβεια

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.
2

δηλώνει το χρόνο κατά προσέγγιση, συχνά σε συνδυασμό με τη λέξη herum (πάντα όμως όταν πρόκειται για ώρα)

Wir treffen uns wieder um Weihnachten (herum).

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

δηλώνει κυκλική κίνηση γύρω από κάτι (κυκλική ή ημικυκλική τροχία)

Sie fuhren mit dem Boot um die Insel (herum).
2

δηλώνει ότι κάτι ή κάποιος είναι περιτριγυρισμένος από κάτι

Eine Kette um den Hals tragen.

 

 

  λοιπές σημασίες Παράδειγμα
1

δηλώνει σε ποσότητες ή μεγέθη τη διαφορά

Der Rock wurde um 5 cm gekürzt.