Η πρόθεση vor

KA24

 

 

Η πρόθεση "vor" έχει τις εξής σημασίες:

 

 

  χρονική Παραδείγματα
1

δηλώνει ένα χρονικό σημείο που προηγείται ενός άλλου χρονικού σημείου ή συμβάντος

Das geschah einen Tag vor seiner Abreise.
2

δηλώνει ένα χρονικό σημείο που βρίσκεται πριν από μια (συγκεκριμένη) χρονική περίοδο

Der Dichter wurde hier vor zweihundert Jahren geboren.
3

δηλώνει μια χρονική σειρά

Vor den Nachrichten lief eine Musiksendung.

 

 

  τοπική Παραδείγματα
1

δηλώνει τη θέση στην μπροστινή πλευρά από κάτι σε σχέση με τον ομιλητή

Kannst du vor dem Kino auf mich warten?
2

δηλώνει την κίνηση στην μπροστινή πλευρά από κάτι σε σχέση με τον ομιλητή

Sie stellte sich vor den Spiegel.
3

δηλώνει σε μεταφορική σημασία την ιεραρχία

Der Größe nach kommt Leipzig vor Dresden.

 

 

  αιτιολογική Παράδειγμα
1

δηλώνει την αιτία για μια κατάσταση, ένα συναίσθημα που εκφράζεται αυθόρμητα

Sie strahlt vor Freude.

 

 

  λοιπές σημασίες Παράδειγμα
1

δηλώνει ότι κάποιος απευθύνεται σε πρόσωπο ή πρόσωπα, στα οποία επικεντρώνεται η ενέργειά του

Der Politiker gab vor der Weltöffentlichkeit eine Erklärung ab.