Το Präpositionaladverb

HA32

 

Τα Präpositionaladverbien βρίσκονται στη θέση μιας πρόθεσης και μιας προσωπικής, δεικτικής, ερωτηματικής ή αναφορικής αντωνυμίας.

 

 

Προκύπτουν από τη σύνδεση των επιρρημάτων da και wo με ορισμένες προθέσεις και είναι άκλιτα.

 

Παραδείγματα
damit, dafür, dabei, darüber, danach, darum usw.
womit, wofür, wobei, worüber, wonach, worum usw.

 

 

Τα Präpositionaladverbien αναφέρονται σε άψυχα όντα. Σε έμψυχα όντα χρησιμοποιούνται οι προθέσεις με την προσωπική, δεικτική ή ερωτηματική αντωνυμία.

 

Παραδείγματα    
Wir sprechen über Politik. Wir sprechen darüber. μη ζώντα όντα= Präpositionaladverb
 
Wir sprechen über Monika. Wir sprechen über sie. ζώντα όντα = Präposition + Pronomen